පරිගණකය මන්දගාමී වීමකින් තොරව ක්‍රියා කරවමු

Home»,,,,,,,»පරිගණකය මන්දගාමී වීමකින් තොරව ක්‍රියා කරවමු
http://sala.lk/pro_details.php?pductid=TXpNMw==&mini_ups


පරිගණකය භාවිතා කිරීමේදී නිතරම මන්දගාමී වීමක් සිදු වෙනවාද? එහෙනම් ඔයාලට පරිගණකය මන්දගාමි වීමකින් තොරව මින් පසුව භාවිතා කරන්න පුලුවනි. බොහෝ දෙනෙක් හඳුනන ඇවයිරා විසින් හඳුන්වාදෙනු ලබන Avira System Speedup මගින් පරිගණකය වේගවත්ව ක්‍රියා කිරීමට උපකාරී කරයි. ඩොලර් 22 වටිනා මෙම මෘදුකාංගය අපි ඔයාලට නොමිලේ ලබාදෙනවා. එහෙනම් ඔයාලත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් මෘදුකාංග සමගින් ඉදිරියේදී හමුවෙමු.